Politics & War

Nukes Taken, level 3

3

Nukes Taken, level 3

Uncommon

Nuked 10 times.

3 years ago
2

Nukes Taken, level 2

Uncommon

Nuked 5 times.

3 years ago
1

Nukes Taken, level 1

Common

Nuked 1 time.

3 years ago

Ships Destroyed, level 6

6

Ships Destroyed, level 6

Rare

Destroy 2500 ships.

3 years ago
5

Ships Destroyed, level 5

Uncommon

Destroy 1000 ships.

3 years ago
4

Ships Destroyed, level 4

Uncommon

Destroy 750 ships.

3 years ago
3

Ships Destroyed, level 3

Common

Destroy 500 ships.

3 years ago
2

Ships Destroyed, level 2

Common

Destroy 250 ships.

3 years ago
1

Ships Destroyed, level 1

Common

Destroy 100 ships.

3 years ago

Tanks Destroyed, level 5

5

Tanks Destroyed, level 5

Rare

Destroy 100000 tanks.

3 years ago
4

Tanks Destroyed, level 4

Uncommon

Destroy 50000 tanks.

3 years ago
3

Tanks Destroyed, level 3

Common

Destroy 25000 tanks.

3 years ago
2

Tanks Destroyed, level 2

Common

Destroy 10000 tanks.

3 years ago
1

Tanks Destroyed, level 1

Common

Destroy 5000 tanks.

3 years ago

Wars Fought, level 5

5

Wars Fought, level 5

Uncommon

Fight in 100 wars.

3 years ago
4

Wars Fought, level 4

Common

Fight in 50 wars.

3 years ago
3

Wars Fought, level 3

Common

Fight in 25 wars.

3 years ago
2

Wars Fought, level 2

Common

Fight in 10 wars.

3 years ago
1

Wars Fought, level 1

Common

Fight in 5 wars.

3 years ago